Hipertenzijos farmakologijos paskaita


Apie institutą metų balandžio 15 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Senato nutarimu įkurtas Fiziologijos ir farmakologijos institutas.

Istorija Patologijos kursas.

Šis naujas Universiteto padalinys vienija du gilias tradicijas ir didelį mokslinį potencialą turinčius padalinius Fiziologijos bei Teorinės ir klinikinės farmakologijos katedras. Šiuo metu visame pasaulyje vykdomi moksliniai tyrimai fiziologijos ir farmakologijos srityse yra labai glaudžiai susiję.

Farmakologija

Instituto įkūrimas ir dviejų fundamentaliųjų sričių mokslininkų bendradarbiavimas sustiprins ne tik mokslinę, bet ir studijų bazę. Esminė Farmakologijos ir fiziologijos instituto veiklos sritis  — mokslinio darbo organizavimas ir vykdymas.

Institutas organizuoja ir vykdo studijų programas, mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, rengia mokslininkus ir specialistus. Tikslai Pagrindiniai fiziologijos ir farmakologijos instituto tikslai: vykdyti šiuolaikinius biomedicinos tyrimus fiziologijos ir farmakologijos srityse, gausinti ir skleisti mokslo žinias ir patirtį visuomenės sveikatos ir jos stiprinimo,  žmogaus organizmo sistemų funkcionavimo, ligų  gydymo, profilaktikos ir kontrolės bei gyvenimo kokybės gerovės užtikrinimo srityse; rengti mokslininkus bei dalyvauti Universiteto, Lietuvos ir tarptautinėse mokslo ir studijų programose; teikti aukščiausiojo lygio specializuotas ekspertines paslaugas institucijoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms šalies bei jos atskirų regionų sveikatos ir vaistų kontrolės politiką; efektyviai panaudoti mokslinių tyrimų duomenis sveikatos sistemoje ir studijų procese; optimizuoti fiziologijos ir farmakologijos dalykų studijas, tobulinant tradicinius bei diegiant naujus dėstymo metodus.

Lipidų apykaitos sutrikimų sergant širdies ir kraujagyslių ligomis gydymo galimybės. Paskaitoje bus aptariamos naujausios dislipidemijų gydymo gairės, statinų, ezetimibo, fibratų ir naujų antilipidinių vaistų farmakokinetika, vartojimo indikacijos, atsargumo priemonės ir kontraindikacijos siekiant tikslinių cholesterolio verčių.

Funkcijos Pagrindinės Fiziologijos ir farmakologijos instituto funkcijos: organizuoti ir vykdyti studijų programas ir mokslinius tyrimus; rengti studijų planus ir programas, dėstomų dalykų programas ir specializacijų planus; kaupti mokslui ir studijoms reikalingą aparatūrą ir įrangą; rengti vadovėlius, mokslinius straipsnius, mokymo knygas ir kitas studijų bei mokslo priemones; svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl kandidatų į pedagogines, Instituto vadovo ir į Instituto sudėtį įeinančios mokslo laboratorijos mokslo darbuotojų ir vadovo konkursines vietas; atlikti mokslinių straipsnių, projektų, sveikatos programų, hipertenzijos farmakologijos paskaita medžiagų ir vaistų ekspertizes, teikti mokslines ir praktines konsultacijas; rengti projektus ir paraiškas papildomam finansavimui gauti Lietuvoje ir užsienyje; organizuoti mokslinius renginius, konferencijas, simpoziumus; skleisti naujausias mokslo žinias ir patirtį visuomenėje.

Instituto istorija Fiziologijos ir farmakologijos institutas, įkurtas metais, vienija du gilias tradicijas ir didelį hipertenzijos farmakologijos paskaita potencialą turinčius padalinius Fiziologijos ir Teorinės ir klinikinės farmakologijos katedras.

Jo vadovu išrinktas instituto sukūrimo iniciatorius ir organizatorius prof. Edgaras Stankevičius.

hipertenzijos farmakologijos paskaita

Fiziologijos katedros istorija Lietuvos Vyriausybei  m. Mobilizacija ir lėšų trūkumas lėtino pirmojo lietuviško universiteto steigimą, nors būtinybė turėti tokią įstaigą buvo akivaizdi. Medicinos skyrius m. Čia Fiziologijos ir fiziologinės chemijos katedra įkurta m. Vladas Lašas, kuris vadovavo iki m. Reorganizavus Kauno valstybinį universitetą ir įkūrus Kauno medicinos institutą nuo m. Nuo m.

hipertenzijos farmakologijos paskaita

Fiziologijos katedros vedėjai ir instituto vadovas Prof. Lašas Pirmuoju katedros vedėju tapo prof. Vladas Lašas — baigė Sankt Peterburgo ir Tartu universitetus. Mackevičaite-Lašiene parengė ir išleido vadovėlį aukštosioms mokykloms "Trumpa žmogaus anatomija, fiziologija ir higiena".

Šopausku parašė ir išleido vadovėlį studentams medikams "Fiziologijos praktikos hipertenzijos farmakologijos paskaita.

Kursas: Širdies ir kraujagyslių ligų klinikinė farmakologija

Lašas išrinktas docentu, vėliau ekstraordinariniu profesoriumi, m. Vytauto Didžiojo universiteto, m. Jam vadovaujant buvo pastatyti Medicinos fakulteto rūmai A.

Mickevičiaus gatvėjeAkių ir Ausų-nosies-gerklės ligų klinikos Vytauto prospekte ; dabar Karo ligoninė ir Klinikinė ligoninė Bernardas Padegimas m. Padegimas buvo priimtas Fiziologijos katedros aspirantu. Tyrė ūminių alerginių reakcijų mechanizmus, interoreceptorių reikšmę, desensibilizaciją ir gavo naujų mokslinių duomenų apie pasyviąją anafilaksiją. Po prof. Lašo mirties prof.

Fiziologijos ir farmakologijos institutas

Bernardas Padegimas buvo išrinktas katedros vedėju. Jis katedrai vadovavo m. Romualdas Abraitis m. Romualdas Abraitis apgynė habilituoto mokslų daktaro disertaciją tema "Širdies anafilaksija".

Naudodamas sekcijinę ir eksperimentinę tyrimų medžiagą, nustatė širdies laidžiosios sistemos, kontraktilinio miokardo ir širdies vainikinių ką reiškia hipertenzija 1-2 laipsniai histaminerginės sistemos reikšmę alerginėms reakcijoms.

hipertenzijos farmakologijos paskaita

Tais pačiais metais profesorius tapo katedros vedėju. Romualdas Abraitis katedrai vadovavo  m.

hipertenzijos farmakologijos paskaita

Anatolijus Juozas Kondrotas m. KMI Normaliosios fiziologijos katedros vyr. Tyrė alerginių reakcijų imunologinius patogenezės mechanizmus, atliko fitoimunostimuliatorių ikiklinikinius tyrimus.

Normaliosios fiziologijos katedros docentas, m. Patologinės fiziologijos sektoriaus vedėjas. Lietuvos valstybinės premijos laureatas.

Я же сказал. Я хотел изучить мир.

Redaitienė ir kt. Patologinės fiziologijos katedros vedėjas, profesorius.

Egidijus Kėvelaitis Prof. Abraičio mokinys, profesorius Egidijus Kėvelaitis, vadovavo katedrai m. Kėvelaitis dirbo KMI Normalinės ir patologinės fiziologijos katedros asistentu, m.

hipertenzijos farmakologijos paskaita

KMA nuo m. KMU Fiziologijos katedros docentu. Dirbdamas katedroje, E. Kėvelaitis pirmasis užregistravo žmogaus širdies sinusinio mazgo sekcinės medžiagos elektrinius potencialus, taip pat ištyrė alerginius širdies laidžiosios sistemos ir širdies vainikinių kraujagyslių histaminerginius mechanizmus.

Moksliniai tyrimai buvo apibendrinti medicinos mokslų kandidato disertacijoje, kuri apginta m. Kėvelaitis kaip mokslininkas dalyvavo ir vadovavo daugeliui Lietuvos ir užsienio programų, buvo didelės erudicijos žmogus. Buvo Europos kardiologijos draugijos angl. European Society of CardiologyNiujorko Mokslų akademijos angl. New York Academy of SciencesDanijos farmakologų draugijos angl.

Danish Society of Pharmacology narys. Institute for Scientific Information leidinių sąrašą. Iš viso prof. Kėvelaitis yra daugiau nei publikacijų bendraautoris. Vadovavo institutui iki m.